Navarra
1.200,00 1.200,00 1200.0 UYU
Chantilly Durazno
1.200,00 1.200,00 1200.0 UYU
Chantilly Ananá
1.200,00 1.200,00 1200.0 UYU
Chantilly Frutilla
1.200,00 1.200,00 1200.0 UYU
Selva Negra
1.200,00 1.200,00 1200.0 UYU
Chocolate y Menta
1.200,00 1.200,00 1200.0 UYU
Tarta de Frutas
1.200,00 1.200,00 1200.0 UYU
Tarta de Durazno
1.200,00 1.200,00 1200.0 UYU
Chaja de Frutilla Grande
1.200,00 1.200,00 1200.0 UYU
Chaja de Frutilla
780,00 780,00 780.0 UYU
Gateau de Crema de Nuez
1.200,00 1.200,00 1200.0 UYU
Gateau de Coco
1.200,00 1.200,00 1200.0 UYU
Molino de Chocolate
1.200,00 1.200,00 1200.0 UYU
Torta Bombón
1.200,00 1.200,00 1200.0 UYU
Lemon Pie
1.200,00 1.200,00 1200.0 UYU
Torta Alfajor
1.150,00 1.150,00 1150.0 UYU
Isla Flotante
1.150,00 1.150,00 1150.0 UYU
Torta Helada
1.250,00 1.250,00 1250.0 UYU
Postre Frutal
1.250,00 1.250,00 1250.0 UYU
Cheesecake
1.250,00 1.250,00 1250.0 UYU